Koncernbolag

AB Nynäshamnsbostäder är Nynäshamns kommuns helägda bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Nynäshamns kommun. Bolaget bildades 1995 efter att tidigare ha bedrivits i stiftelseform (1946-1994). Bolaget äger ett dotterbolag, Tegeltraven Holding AB. Under året har dotterbolaget Nynäshamns Exploatering AB fusionerats in i AB Nynäshamnsbostäder.

Bolaget har sammanlagt 2 198 lägenheter och en uthyrningsbar bostadsyta om 147 783 kvm, 74 lokaler, 247 förråd och 1 734 parkeringsplatser/garage. Bolaget sålde 2014 en betydande del av sitt fastighetsbestånd, 425 lägenheter såldes. Syftet med försäljningen var bland annat att skapa möjligheter att genomföra nyproduktion av hyresrätter.

AB Nynäshamnsbostäder har en målsättning att fram till år 2019 skapa minst 200 lägenheter. I februari förra året togs det första spadtaget för 94 lägenheter på Telegrafen 12. Under 2016 färdigställdes fastigheten Apotekaren 6 i Nynäshamn. Det blev 46 lägenheter och en lokal i bottenplan där Nynäshamnsbostäder flyttade in i början av 2017. De första hyresgästerna flyttade in i slutet av 2016. AB Nynäshamnsbostäders nybyggnation i kvarteret Telegrafen med 37 lägenheter blev klar i slutet av 2014. Efterfrågan på bolagets lägenheter har även under 2018 varit mycket stor. Uthyrningsgraden uppgick till 99,5 procent jämfört med 98,7 procent föregående år.

I slutet av 2017 förvärvade kommunen Kvastbindaren Fastighets AB. Bolaget äger en fastighet i Ösmo där kommunen har verksamhetslokaler.

Alkärrsplans Utveckling AB registrerades 2008 med syfte att utveckla centrumområdet i Nynäshamn till en sammanhållen anläggning med vårdcentral, butiker, bostäder med mera. Nynäshamns kommuns ägarandel av bolaget uppgår till 19 procent. Resterande del ägs av Orkla Eiendom AS och Utstillingsplassen Eiendom AS med vardera 40,5 procent.

Bolagets verksamhet består dels av projektering och planläggning av köpcenter, dels av uthyrning av lokal för vårdcentral och övriga verksamheter.

Nynäshamns Mark AB har sitt säte i Nynäshamn och ägs till lika delar av Stockholms Hamn AB och Nynäshamns kommun. Bolaget äger och förvaltar markområden och vissa anläggningar som verksamheten i Nynäshamns hamn disponerar. Bolaget har inga anställda.

Letupa AB är ett helägt dotterbolag till Nynäshamns kommun.