Kommunstyrelsens ordförande

Nystart för hela Nynäshamn

Valåret 2018 som vi i och med denna redovisning lägger till handlingarna, ledde till ett historiskt maktskifte, där ett nytt styre bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna tog över efter ett mer än hundraårigt socialdemokratiskt styre.

Det innebär också att den redovisning som ges i det här dokumentet, i princip helt uteslutande är en beskrivning av vad det gamla styret åstadkom under 2018.

Nynäshamn ingår i Stockholmsregionen som är norra Europas mest dynamiska och snabbast växande, där vi dock på både gott och ont inte hängt med i vare sig övriga regionens tillväxttakt eller det egna målet om en befolkningsökning om 2 procent årligen. Alliansen avser för övrigt att revidera det målet till det mer realistiska 1,2 procent över tid.

Året vi nu lämnar bakom oss har inneburit både prövningar och positiva händelser. Arbetet med den så kallade Segersängsstaden upptog till exempel en hel del resurser, men avslutades då efterfrågan på en ny stad inte riktigt visade sig finnas. Arbetet med att inventera kommunens fastighetsbestånd fortgick och visade på ytterligare problem med eftersatt underhåll, där utmaningarna för framtiden är fortsatt stora.

Men allt är inte mörkt. Under året har arbetet med Norviks hamn fortsatt enligt plan och kommer att få sitt första anlöp enligt plan under nästa år. Arbetet med framtagandet av nya planer har också börjat leda till resultat, där det nu blir dags att sätta fart på byggandet av framtidens Nynäshamn.

Framtidens Nynäshamn där vi prioriterar näringsliv och skola av de enkla anledningarna att det är i företagen jobben skapas och i skolan grunden läggs för ett positivt och utvecklande liv.

Målet är att göra det som är bra ännu bättre och utveckla det som är mindre bra.

Vi vill, på riktigt bli våra invånares och företags egen serviceorganisation.

Jag vill framföra ett stort tack till alla kompetenta medarbetare i vår kommun, som gör ett fantastiskt arbete ute i verksamheterna och utgör grunden för att vi ska lyckas lyfta Nynäshamn många steg framåt under kommande år.

 

Harry Bouveng
kommunstyrelsens ordförande (M)