Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Nynäshamn är på rätt väg

När vi för ungefär ett år sedan lade 2020 till handlingarna andades vi en viss optimism om att snart kunna lägga pandemin bakom oss och återgå till det normala. Tyvärr ville verkligheten något annat, vilket medförde att även 2021 kan summeras som ett extraordinärt år, där stora prövningar utmanat oss såväl i allas våra dagliga liv som i kommunens verksamheter.

På gott och ont hade vi dock med oss erfarenheter från 2020 som ändå gjorde att vi kunnat genomgå 2021 års prövningar på ett något smidigare sätt. Det har inte varit en enkel resa, men våra närmare 2 000 medarbetare i kommunorganisationen har gjort ett fantastiskt arbete med att få det mesta att fungera, nästan som vanligt.

Jag får rikta ett stort och innerligt tack till alla – ingen nämnd, ingen glömd.

I ett normalläge hade säkert mer kunnat hända, mer kunnat utvecklas, men under omständigheterna har vi ändå tagit stora och viktiga steg framåt. Vi har genomfört den största organisatoriska förändringen på decennier genom att införa den nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. En förändring som rustar oss bättre för framtiden genom att tydligare sätta Nynäshamn på kartan som en framtidskommun. Ett Nynäshamn där näringslivet får förutsättningar att utvecklas och där vi effektivare motverkar det utanförskap det innebär att inte ha ett arbete att gå till.

Skolan har länge haft många utmaningar att hantera, men även här vänder utvecklingen uppåt med en ökad trygghet bland eleverna, större likvärdighet mellan våra skolor och glädjande nog även en stigande trend i niornas meritvärden.

Det stora och engagerande arbetet med att ta fram en vision för framtiden landade i december och vi går stärkta in i framtiden med Vision 2040 där vi markerar att i Nynäshamn – här får hela livet plats.

Samtidigt planerar, utvecklar och bygger kommunen som aldrig förr, men på ett sätt som kan kopplas till visionen. Sorunda lockar med sin landsbygd och småskalighet. Källberga rullar också på, med landsbygd och ekologiskt tänkande i fokus om än i lite större skala. I Nynäshamns stad fortsätter utvecklingen av den havsnära småstaden, där exempelvis Fyren med sina 19 våningar och 466 lägenheter blev klar för inflyttning under 2021.

 

Vi fortsätter satsningen på att rusta upp kommunens eget fastighetsinnehav för att kunna möta framtidens behov av moderna och effektiva lokaler för såväl yngre som äldre.

Mycket har vi alltså fått gjort, men mycket finns kvar att göra för att leda in Nynäshamn i framtiden.

Harry Bouveng Kommunstyrelsens ordförande (M)

Vi är på rätt väg.

Harry Bouveng

Kommunstyrelsens ordförande (M)