Sammanfattning

Grästorps kommun är välskött med bra styrning och ledning och god framåtanda. Kvaliteten i de stora verksamheterna som förskola, skola och äldreomsorg visar en god trend för 2019. Det är inte tillfälligt, utan ett resultat av ekonomistyrning, kvalitetsarbete och en tydlig värderiktning i form av Grästorp 5.0. Det har i sin tur gett en långsiktigt hållbar utveckling till det bättre. En annan framgångsfaktor är att fullmäktige i inriktningsdokument år 2015 prioriterade tre verksamhetsmål som följt med genom åren som en röd tråd. Det har gett verksamheten kontinuitet och långsiktighet. Nytt för 2019 var den nya visionen Vi välkomnar framtiden, vi välkomnar förändring och vi välkomnar dig.