Det här är Grästorp

Vision Grästorp 2020

I Grästorp finns energi

Grästorp har Västra Götalands bästa boendemiljö. Invånarna är nöjda med service och fritidsutbud och det är nära till mycket - allt från jobbutbudet i regionen till golfbanan i centrum. Förskolan och skolan ligger i topp i nationella undersökningar. Näringslivet sjuder av entreprenörsanda och de gröna näringarna blomstrar.

Kommun är belägen söder om Vänern. Kommunen ligger mitt i Västra Götalands Län där centralorten Grästorp har goda väg-, buss- och tågförbindelser. Från Grästorp till Trollhättan/Vänersborg är det ca tre mil och till Göteborg är det nio mil. Kommunen gränsar till Lidköping, Vara, Essunga kommuner samt i väster mot Trollhättan och Vänersborgs kommuner.

BEFOLKNING 31/12 RESPEKTIVE ÅR

2019 2018 2017 2016 2015
Årlig förändring – 38 – 19 29 77 5 644
Totalt: 5 693 5 731 5 750 5 721 5 644
– därav 0-6  år 384 387 413 410 399
7-15 år 570 584 575 591 566
16-18 år 199 189 209 194 190
19-24 år 348 337 331 342 366
25-64 år 2 739 2 783 2 794 2 793 2 779
65-84 år 1 248 1 227 1 222 1 200 1 151
85-  år 205 224 206 191 193
 
– varav män 2 895 2 898 2 916 2 902 2 890
– varav kvinnor 2 798 2 833 2 834 2 819 2 754

UTDEBITERING

2019 2018 2017 2016 2015
Kommunal utdebitering 21,57 21,57 21,57 21,57 21,57

MANDATFÖRDELNING 2019-2022

Totalt 27 mandat i kommunfullmäktige fördelat på:
Moderaterna (M) 10 mandat
Centern (C) 5 mandat
Socialdemokraterna (S) 5 mandat
Sverigedemokraterna (SD) 4 mandat
Liberalerna (L) 1 mandat
Miljöpartiet (MP) 1 mandat
Kristdemokraterna (KD) 1 mandat

Den politiska maktfördelningen domineras av moderaterna och centerpartiet. Ordföranden i kommunfullmäktige representerar moderaterna och i kommunstyrelsen är ordföranden från moderaterna.

ARBETSMARKNAD

Arbetstillfällen i Grästorps kommun efter näringsgren (procent) Grästorp Riket
Vård/omsorg 28 17
Handel 14 12
Byggverksamhet 9 7
Utbildning 11 11
Jordbruk/skogsbruk 10 2
Energi och miljö 1 1
Företagstjänster, finans/försäkring 6 14
Tillverkning 5 11
Personliga/kulturella tjänster 4 4
Hotell/restaurang 2 3
Transport 3 5
Information/kommunikation 2 4
Fastighetsverksamhet 1 2
Civila myndigheter och försvar 0 6
Ej specificerad verksamhet 4 1

Anm: Avser 2017 vilket utgör senast tillgängliga uppgifter