Händelser av väsentlig betydelse

År 2019 var händelserikt med många toppnoteringar i olika mätningar. Verksamheterna håller över lag god kvalitet och det ekonomiska resultatet var positivt. Det var också ett år kantat av en unik medledarutveckling i verksamheterna, där alla medledare i Grästorps kommun fick samma fortbildning i form av en kärnkvadrant följt av ett teamutvecklingstillfälle. Organisationskulturen genomsyrad av värdskap är god och kommunen står inför ett omfattande utvecklingsarbete i form av centrumutveckling, detaljplanearbete och revidering av översiktsplanen. Mycket hände 2019 och mycket kommer att hända de närmaste åren. Grästorp befinner sig i en expansiv fas.