Organisation

Kommunstyrelsen har tre utskott som utgör beredningsorgan. Dessutom finns miljö- och byggnämnden som arbetar med myndighetsfrågor samt tillsyn inom området miljö och bygg. Räddningsnämnden är gemensam för Grästorp, Lidköping, Vara och Essunga kommuner.

I kommunstyrelsen fattas alla beslut med undantag av de som beslutas i miljö- och byggnämnden. Det är bara kommunstyrelsen som kan lämna förslag till kommunfullmäktige och ge uppdrag till kommunens gemensamma förvaltning.

Utskottens främsta uppgifter finns inom följande områden:

  • Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
  • Beredning för förslag till mål, inriktningar och särskilda uppdrag
  • Medborgardialog
  • Beslut i enskilda individärenden

Det allmänna utskottet är även personalutskott.

Organisation