Kommunstyrelsens ordförande har ordet

I SKUGGAN AV EN PANDEMI

Man borde vara glad och stolt över Hallsbergs kommuns utveckling, men covid-19 lägger sordin på min inledning. Kommunen, vårt land och inte minst vår värld genomgår en tuff tid som är en utmaning för samhället i stort. Smittspridningen och dödstalen i spåren av pandemin berör oss alla och inte minst de personer som förlorat någon närstående.

För Hallsbergs kommun har covid-19 inneburit en hel del utmaningar, inte minst inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen. Jag vill rikta ett varmt tack för år 2020 för det arbete som genomförts inom alla kommunens förvaltningar med anledning av pandemin. Jag vill även passa på att tacka förvaltningar, nämnder och all personal för att vi återigen håller oss inom de ekonomiska ramar som vi har att förhålla oss till.

När det gäller årets resultat blev det historiskt. Självklart är detta glädjande men det bygger på en massa tillfälliga resursförstärkningar från regeringen och samarbetspartier. Dessa medel kan man tyvärr inte använda långsiktigt i driften.

I och med att vi har ordning och reda i ekonomin så hamnar det mesta av de resursförstärkningar vi fått från staten på resultatraden i årets bokslut.

Helst hade vi önskat långsiktiga ekonomiska medel som kunnat läggas ut på våra nämnder, men vi ska inte vara missbelåtna över att få mer medel till vår kommun än vi hade väntat. Vi stärker vår ekonomi och likviditet för att vara starka som kommun för kommande utmaningar och investeringar.

Som kommun gör vi mycket bra för våra kommuninvånare, jag väljer att nämna några saker vi satsat på under året:

  • Fortsatt byggnation av lägenheter och framtagande av tomter.
  • Start av byggnation av vårt nya vårdboende, Blomsterängen.
  • Fortsatt upprustning av våra skolor.
  • Uppfräschning av badplatser.
  • Sommarutställning i Bergöö.

Jag vill avsluta med att vi som kommun står starkt rustade inför kommande utmaningar. Vi är en av de kommuner i länet som växer och vi ser att fler väljer att leva och bo här. Den positiva resa vi gjort genom åren måste vi hålla i. Men vi måste också fortsätta att höja kunskapsresultaten i skolan, arbeta för heltid som norm och att minimera delade turer inom vården. Vi strävar alltid för att göra det bästa för våra kommuninvånare.

Foto av Magnus Andersson

Magnus Andersson
Kommunstyrelsens ordförande