Fakta om Hallsberg

Ha MAP

HALLSBERGS KOMMUN 2020

Yta (km2)  
Kommunens yta 670
− varav land 637
− varav vatten 33

Storleksmässigt ligger Hallsberg på plats 154 av Sveriges 290 kommuner.

BEFOLKNING

Den 31 december 2020 hade Hallsberg 15 990 invånare. Hallsberg har plats 148 i befolkningsstorlek av Sveriges 290 kommuner, och i länet är Hallsberg på femte plats av 12 kommuner. Sveriges demografiska mittpunkt är den punkt dit den sammanlagda resvägen (fågelvägen) för hela Sveriges befolkning är som minst. Enligt SCB:s senaste beräkning ligger mittpunkten i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun.

INVÅNARANTAL I TÄTORTER DEN 31 DECEMBER 2019

Hallsberg 8 491
Pålsboda 1 663
Sköllersta 1 096
Vretstorp 902
Östansjö 832
Hjortkvarn 234

RESTIDER FRÅN HALLSBERG MED TÅG

Örebro 17 minuter
Stockholm 84 minuter
Göteborg 105 minuter

KOMMUNGRUPPSINDELNING

SKR:s nuvarande kommungruppsindelning gäller från och med 2017. Kommunerna är indelade i nio olika grupper där kommunerna grupperats utifrån tätortsstorlek, närhet till större tätort samt pendlingsmönster. Indelningen används för att underlätta jämförelser och analyser i olika statistiska sammanhang. Hallsberg tillhör grupp B4, ”pendlingskommun nära större stad” (Örebro). I Örebro län tillhör även Kumla, Lekeberg och Nora samma grupp som Hallsberg.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige, efter valet 2018, 45 ledamöter

Socialdemokraterna: 18. Sverigedemokraterna: 8. Moderata samlingspartiet: 7. Centerpartiet: 5. Vänsterpartiet: 3. Kristdemokraterna: 2. Liberalerna: 1. Miljöpartiet: 1.