Organisation

Kommunstyrelsen har tre utskott som fungerar som beredningsorgan. Dessutom finns miljö- och byggnämnden som arbetar med myndighetsfrågor och tillsyn inom miljö och byggnation. Räddningsnämnden är gemensam för kommunerna Grästorp, Lidköping, Vara och Essunga.

Kommunstyrelsen fattar alla beslut utom de som beslutas i miljö- och byggnämnden. Det är bara kommunstyrelsen som kan lämna förslag till kommunfullmäktige och ge uppdrag till kommunens gemensamma förvaltning. Utskottens främsta uppgifter omfattar dessa områden:

  • Verksamhets- och kvalitetsuppföljning
  • Beredning för förslag till mål, inriktningar och särskilda uppdrag
  • Medborgardialog
  • Beslut i enskilda individärenden

Det allmänna utskottet är även personalutskott.

Organisation