Kommunstyrelsens ordförande summerar året

KOMMUNALRÅDEN SUMMERAR 2020

2020 var mandatperiodens andra år och det blev ett väldigt annorlunda år med många prövningar i spåren av coronaviruset.

Det visade sig att Grästorp ändå stod väl rustade både genom att vara väl förberedda inom digitalisering och att vi har en väldigt kompetent personal som såg till att hålla viruset utanför verksamheterna i väldigt hög utsträckning. Digitala möten blev vardag både inom förvaltningen och skolan, som ställde om utan större friktioner.

Kommunen stöttade det lokala näringslivet genom att dela ut presentcheckar på totalt 1 300 kronor till alla drygt 500 medledare och föreningarna fick ett extra föreningsstöd på totalt omkring en halv miljon kronor, som en liten hjälp för att hålla ut och hålla igång de verksamheter som var genomförbara under pandemiåret.

2019 var det mycket fokus på samhällsbyggnad och 2020 fortsatte i samma anda. Arbete har pågått med tre stora detaljplaner för omkring 300 bostäder och Arena Skubbet-området, och en revidering av översiktsplanen är påbörjad. Att vi minskade med några invånare under året blev återigen ett bevis på att det saknas bostäder på orten. Kommunen fortsätter arbeta långsiktigt med att köpa byggbar mark och planera för fler bostäder, både genom förtätning och utvidgning. Under året blev även den efterlängtade detaljplanen för tomten Lärkfalken godkänd, där 28 trygghetslägenheter ska byggas.

Lunnevibadet genomgick en stor renovering för drygt 20 miljoner och nu väntar vi bara på att pandemirestriktionerna ska släppa så att vi kan välkomna våra invånare dit. Kommunen tog över konserthuset som ska renoveras och anpassas till såväl konserthusverksamhet som till en attraktiv plats för kommunens ungdomar.

Vi arbetar målinriktat för att förbättra det kommunala VA-nätet och under året gjordes renoveringar för 20 miljoner. Dessutom har Grästorp tecknat en avsiktsförklaring med Vänersborgs kommun om att ansluta en VA-ledning till deras VA-nät via Vänersnäs, en investering på 27 miljoner under 2021–2022.

Grästorps näringsliv har etablerat sig i ”Sverigetoppen” genom att återigen vara bland de 25 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs rankning. I år hamnade vi på en mycket hedrande 17:e plats.

Samarbeten med andra kommuner fortsätter att öka och det är den självklara vägen för Sveriges alla mindre kommuner. Grästorp är ofta initiativtagare och det är tydligt att en del kommuner är mer framsynta än andra. De sex kommunerna i västra Skaraborg (V6) är ett bra exempel på hur gemensamma krafter kan ge långsiktigt bra resultat, ökad effektivitet och mer valuta för skattepengarna.

Bra verksamhetsresultat och god ekonomi

Vi har ett välutvecklat kvalitetsarbete i Grästorp och verksamheterna visar goda resultat, ofta till en lägre kostnad jämfört med andra mindre kommuner. Som ett kvitto på det har vi precis utnämnts till den mest effektiva kommunen i Sverige!

Årets resultat blev 7,5 procent (27 miljoner) vilket till stor del är ett resultat av en dopad ekonomi då staten har skickat ut väldigt mycket ”pandemipengar” till landets kommuner. Men även utan dessa extrapengar har verksamheterna hållit budget och presterat föredömligt goda resultat utifrån politikens uppställda mål.

Vi vill till sist rikta ett stort tack till alla medledare och förtroendevalda för ert fantastiska arbete och stora engagemang i Grästorps utveckling. Ni gör skillnad och ni skapar värde för alla invånare och företag i kommunen.

Maria TollKent Larsson
Kommunstyrelsens vice ordförandeKommunstyrelsens ordförande