Kommundirektören summerar året

2020 blev ett annorlunda år. Att coronaviruset skulle få en så snabb spridning var det nog ingen som trodde i början av januari. Vi har haft en aktiv krisledningsgrupp sedan början av mars 2020. Första delen av året handlade mycket om att upprätta strukturer och rutiner, andra halvan av året blev vi mer påverkade av pandemin med smittade medledare och brukare. Jag skulle ändå vilja sammanfatta hela krisledningen med att vi sammantaget har klarat året väl. Vi har varit påverkade, särskilt vid jul, men vi har jobbat på enligt plan dag ut och dag in och visat en god uthållighet i arbetet. Vi har också haft mycket kompetent personal, inte minst på nyckelfunktioner, vilket har varit en framgångsfaktor.

När jag sammanfattar 2020 från kommundirektörens perspektiv ser jag att vi har lagt mycket tid på att hantera krisen. Jag ser dock också att vi, trots allt, i stor utsträckning har nått även övriga mål och planerade aktiviteter för 2020. Vi blev snabbt digitala under våren, så att möten och politiska sammanträden kunde fortsätta som vanligt. Det har varit en förutsättning för att kunna hålla arbetsångan uppe i organisationen. Vi har även under 2020 fått flera indikationer på att vi håller jämn, hög och god kvalitet inom välfärdsområdet och vi är på god väg att bygga upp en samhällsbyggnadsorganisation som kommer att ta Grästorp in i framtiden. Vi ligger fortsatt högt i näringslivsrankningen och har under året tagit fram flera agila, snabba lösningar för att hjälpa företagare både med värdecheckar till personal, lunchcheckar till gymnasieelever, extra föreningsstöd till föreningar och företagscoach till de företag som önskat. Vi har kort och gott agerat och därmed navigerat oss igenom krisåret 2020.

Jag tycker också att vi har tagit flera viktiga steg vad gäller samverkan inom V6-kommunerna, där vi har en ny samverkansledare anställd. Vi har även granskat kommunalförbundet Göliska IT och vidtagit åtgärder, en ny avsiktsförklaring för V6 håller på att utarbetas och vi har tagit flera viktiga steg för att skapa en gemensam organisation på Halle- och Hunneberg. Att jobba vidare med samverkan fortsätter att vara ett prioriterat område och helt avgörande för att få en välfungerande och mindre sårbar kommun i framtiden.

Sammantaget har 2020 ändå fallit väl ut för Grästorps kommun. Vår goda organisationskultur och Grästorpsandan i samhället har bidragit i stor utsträckning.

 

Linda årsredovisningen

Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör